17 °c

"Solakzade Tarihi" yeniden yayımlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı şairi, bestekarı ve tarihçisi Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi’nin kaleme aldığı ve ilk matbu nüshası 1854 yılında çıkan, "Tarih-i Al-i Osman be-Solakzade" adlı eseri, Solakzade Tarihi adıyla yeniden yayımladı.İBB Kültür AŞ tarafından yayımlanan Solakzade Tarihi adlı eser, Osmanlı Devletinin kuruluş devrinden...

Kültür-Sanat Haberi
Solakzade Tarihi yeniden yayımlandı
"Solakzade Tarihi" yeniden yayımlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Osmanlı şairi, bestekarı ve tarihçisi Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi’nin kaleme aldığı ve ilk matbu nüshası 1854 yılında çıkan, "Tarih-i Al-i Osman be-Solakzade" adlı eseri, Solakzade Tarihi adıyla yeniden yayımladı.

İBB Kültür AŞ tarafından yayımlanan Solakzade Tarihi adlı eser, Osmanlı Devletinin kuruluş devrinden 1657 yılına kadarki tarihini, kapsamlı bir şekilde ve akıcı bir üslupla okuyucuya sunuyor. 1989 yılında Vahid Çabuk tarafından sadeleştirilerek 2 cilt halinde basılan eser, H. Halit Atlı tarafından gözden geçirilerek ve okuma hatalarından, eksik ve yanlış aktarmalardan, Arapça ve Farsça ibarelerdeki transkripsiyon hatalarından arındırılarak, 926 sayfalık tek cilt halinde yeniden yayına hazırlandı.

Kitap, İstanbul’un fethinden Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına, Topkapı Sarayı’nın inşasından payitahtta ortaya çıkan veba salgınlarına, meydana gelen büyük depremlere ve sel facialarına kadar İstanbul’un tarihine dair ayrıntılı bilgiler içeriyor.

- Tarih-i Al-i Osman be-Solakzade

17. yüzyıl tarihçilerinden olan Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi’nin kaleme aldığı ve başlangıcından kendi dönemine kadarki Osmanlı tarihini inceleyen Solakzade Tarihi, ilk örnekleri 15. yüzyılda görülmeye başlanan Osmanlı kronikleri arasında önemli bir yere sahip kabul ediliyor.

Solakzade bu eserinde, geçmiş yüzyıllarda Ruhi, Neşri, Yezdi, Ali, Kemal Paşazade, İdris-i Bitlisi, Peçevi, Hoca Sadeddin Efendi ve Hasan Beyzade gibi tarihçiler tarafından yazılmış kroniklerin derli toplu bir özetini sunarken, Sultan IV. Murad, Sultan İbrahim devirlerinde ve Sultan IV. Mehmed’in saltanatının ilk yıllarında sarayda vazifeli bulunmasının kendisine bahşettiği şahsi tanıklık ve gözlem imkanıyla 17. asırda payitahtta ve bilhassa Osmanlı sarayı içinde vuku bulmuş önemli tarihi hadiseleri sade ve ayrıntılı bir üslupla anlatıyor.

Kütüphanelerde birçok yazma nüshası mevcut Solakzade Tarihi’nin Osmanlı dönemindeki ilk matbu nüshası 1854 yılında okurla buluşmuş, son baskısı ise 1880’de yapılmıştı. Eserin Cumhuriyet dönemindeki yeni harflerle ilk baskısı ise Vahid Çabuk tarafından 2 cilt halinde sadeleştirilip hazırlanarak, 1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Sıradaki Haber