14 °c

İş insanı Yaşam Ayavefe’den örnek proje

Yaşam Ayavefe, sera gazı salınımının azalması için hükümetlerin ve şirketlerin gelecek planlarını saydam bir şekilde yapmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomi Haberi
İş insanı Yaşam Ayavefe’den örnek proje
İş insanı Yaşam Ayavefe’den örnek proje

İş insanı Yaşam Ayavefe’ye göre, sera gazı salınımının azalması için hükümetlerin ve şirketlerin gelecek planlarını saydam bir biçimde paylaşmaları gerekiyor.

Dünyamızda çevre sorunları gitgide daha da ciddi bir hal almaya başladı. Sanayi devriminden sonra dünyanın ortalama sıcaklığı 1 °C’den daha fazla artış kaydetti. Şehirleşme, tüketimde yaşanan aşırılık ve artan sanayileşme ile durumun daha da kötüye gitmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bu konuya çözüm bulmak ve dünya sıcaklığının artışını belirli bir seviyede tutmak için gereken yol haritası belirledi. Sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için, sera gazı emisyonlarında yıllık olarak %7,6 oranında azalma sağlamamız gerekiyor. Çevreye duyarlılığı ile tanınan başarılı iş insanı Yaşam Ayavefe’ye göre, sera gazı salınımının azalması için hükümetlerin ve şirketlerin gelecek planlarını şeffaf bir şekilde paylaşmaları gerekiyor.

Gerçek Maliyet Çevreye Olan Etki

Yaşam Ayavefe, Green World Climate adı altında çevre sorunları ile ilgilenen ve yurtiçinde ve yurtdışında ağaçlandırma çalışmalarında aktif bir rol oynanan sivil toplum örgütünün kurucusu… Başarılı iş insanına göre bir ürünün gerçek maliyetini çevreye etkisini göz ardı ederek hesaplamak doğru değil. “Şirketler üretim tarafında müşteriler ise tüketim tarafında artık daha fazla sorumlu davranması gerekiyor. Bir ürün üretilirken, hangi atıkların ortaya çıktığını, bu atıkların nasıl yönetildiğini ve bu üretim sürecinin canlı ekosistemine ve doğaya etkisini değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden bir ürünün maliyetini yalnızca hammadde, kullanılan enerji ve işgücü maliyetleri belirlemiyor. Çevreye olan negatif etkilerini de ürünün maliyetine eklememiz gerekiyor.”


Dış Ticaret Artık Daha Çok Çevreci

Avrupa Birliği global çevre politikalarının oluşturulmasında liderlik ediyor. Avrupa Yeşil Anlaşması ile Avrupa Birliği 2050’ye kadar doğaya olan negatif etkisini minimize etmeyi ve net sera gazı emisyonlarında 0’a ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ekonominin tüm sektörlerinde büyük bir değişim yaşanacağını söylüyor Yaşam Ayavefe.” Avrupa Birliği 2021 yılı itibari ile dış ticarette karbon vergileri uygulamayı planlıyor. Bu durumda Avrupa Birliği’ne ihraç edilen her bir ürünün, üretimi sırasında ortaya çıkan karbon salınımı da fiyatlara dahil edilmiş olacak. Bu yeni verginin hangi sektörlerle başlayacağı ve hangi oranlarda yer alacağı daha belli olmadı ama dünya ticaretinin var olan kuralları ile uyumlu olacak bu düzenleme, diğer ülkelere de örnek olması muhtemel. Avrupa Birliği bu vergi mekanizması ile ticaret yaptığı ülkelerinde sera gazı salınımını azaltmayı hedefliyor. “

Türkiye’nin Muazzam Bir Potansiyeli Var

Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ve en fazla cari fazla verdiği ülke gruplarından biri de Avrupa Birliği… Çevre duyarlılığı yüksek dış ticaret kurallarına adaptasyon hızımız, ülkemizin refahının arttırmasının yanında, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmamızı sağlayacak. Green Climate World çevreye duyarlı ekonomik alanında çeşitli araştırmalar yapıyor. Kurucusu Yaşam Ayavefe’ye göre Türkiye’nin bu konuda çok büyük bir potansiyeli var. “Türkiye doğa dostu yenilenebilir enerjinin önemini kavramış ve bu alanda çok yüksek kapasitesi olan bir ülke. Şirketlerimizde de çevre duyarlılığı gitgide önem kazanan bir konu haline geldi. Daha kapsayıcı ve daha sorumlu politikalarla “net sıfır emisyon” hedefine ulaşmak hayal değil. Green Climate World olarak çevreci üretim anlayışını yaygınlaştırmak ve bu konuda bilinçlenmeyi arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Sıradaki Haber