17 °c

TEOG resmen kaldırıldı

MEB, kaldırdığını duyurduğu liseye geçişte TEOG sistemini, 4 ay sonra yönetmelikten çıkardı. Mevzuatta değişikliğe giden bakanlık “merkezi sınav” maddesini yönetmelikten tümüyle temizledi.

Eğitim Haberi
TEOG resmen kaldırıldı
TEOG resmen kaldırıldı

Yönetmelikteki 8. sınıf öğrencilerine yönelik, “merkezi sınav” ifadesi metinden çıkarılırken, TEOG dışındaki sınavlara ilişkin bir dizi değişiklik yapıldı.

Eski yönetmelikteki, “Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır” düzenlemesi değiştirilerek 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda her dersten bir dönemde yapılacak sınav sayısını iki ile sınırlandırıldı. Merkezi sınavları kaldıran bakanlık ortak sınavlara ilişkin maddeleri de yönetmeliğe ekledi. Bu kapsamda liseye yerleştirmeye etki etmese de öğretmenlerin not değerlendirmelerini karşılaştırmak, farklı sınıf, okul ve illerdeki öğrencilerin düzeylerinin ölçülebilmesi için yönetmeliğe, “Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir” düzenlemesi eklendi.

BİR SINAVA EŞİT

Yönetmelikte ölçme değerlendirme süreçlerine ilişkin değişiklikler de yer aldı.

Bakanlık öğretmenlerin sınav sonuçlarını 10 gün içinde öğrencilere bildirme zorunluluğuna, bu süre içinde notların E-Okul sistemine girilmesi de ekledi. Ayrıca öğrencilerin bir dersin dönem puanı hesaplanırken eskiden kullanılan, “Öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir” maddesi “Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir” diye değiştirildi.

DOÇENTLİĞE GEÇİŞTE KISMİ GERİ ADIM

YÖK, yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa teklifi önerisinde kısmi geri adım attı. İlk düzenlemesinde zorunlu merkezi yabancı dil sınavından 65 puan alma şartını kaldırarak yerine her üniversitenin kendi dil sınavını yapacağı 55 puan barajlı sistemi kurgulayan YÖK, başarı alt sınırını 55 puan olarak belirleyerek “merkezi” sınav koşulunu getirdi.

YENİ SİSTEM BEKLENİYOR

Bakanlık TEOG’u kaldırsa da liseye geçişte yeni sistem için bir dizi düzenlemenin daha yapılması bekleniyor. Bu kapsamda tür ve içerik olarak hangi okulların “zorunlu olmayan” yeni sınava göre öğrenci alıp almayacağı, “Anadolu” olarak kabul edilen liselerden geri adım atılıp düz lise sürecine dönüp dönülmeyeceği ortaöğretim yönetmeliğindeki değişikliklerden sonra kesinlik kazanacak.

Sıradaki Haber